navodnjavanje kap po kap

Navodnjavanje voćnjaka, vinograda, povrtlarskih kultura

Navodnjavanje Veliki raspon u izboru kapaljki i cijevi za navodnjavanje za podzemno i nadzemno postavljanje. Posebno dizajnirane samokompenzirajuće kapaljke osiguravaju jednolično doziranje vode čak i na najzahtjevnijim padinama terena.

"DRIPLINIJE"- CIJEVI SA UGRAĐENIM KAPALJKAMA
Promjer cijevi je 16 mm, kapaljke su ugrađene na svakih 33 cm, a količina vode po kapaljci je 2 litre na sat pri pritisku od 1,5 bara. Protok vode može se regulirati pritiskom u rasponu 1,7 lit pri pritisku od 1 bara do 2,8 lit pri pritisku od 3 bara. Po posebnoj narudžbi u ponudi su driplinije sa kapaljkama na razmacima od 20 do 150 cm, količine vode od 1,7 do 4 lit na sat, te "pressure compesated" driplinije koje su neosjetljive na varijacije pritiska i pogodne za brdovite terene i duge neprekinute linije.

Navodnjavanje • POLIDRIP CIJEVI S UGRAĐENIM KAPALJKAMA
• POLIDRIP CIJEVI S UGRAĐENIM SAMOKOMPENZIRAJUĆIM KAPALJKAMA


 
Pogledajte promotivni LETAK . (.pdf 0.68 MB)

 

Više o proizvodima za navodnjavanje:
• NAVODNJAVANJE KAP PO KAP
• NAVODNJAVANJE RASPRSKIVAČIMA
• NAVODNJAVANJE MIKRO - RASPRSKIVAČIMA
• OSTALI PROIZVODI


NOVOSTI